راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


طلسم جلب محبت بسیار مجرب

طلسم جلب محبت بسیار مجرب

برای جلب محت کسی که از شما فاصله گفته و دور شده بدین طریق عمل کن : 

ابتدا سه روز ، روزه گرفته و ترک حیوانی نموده ، از خوردن کلیه غذاهایی که از حیوانات از 

 قبیل ( شیر ، ماست ، عسل و ... ) به دست می آید اجتناب نمایید . و در روز سوم یک عدد  

شانه گوسفند تهیه کن و در ساعت مشتری بخور در آتش نهاده و  سپس با مشک و رعفران  

و گلاب بر شانه گوسفند طلسم زیر را بنویس و در آتش بیفکن تا بسوزد .  

بخور برای این عمل ( مشک ، سندروس ، کندر ، لبان ، جاوی ، عود ) می باشد . 


 

برای جلب محبت معشوق ابتدا سه روز ، روزه گرفته و ترک حیوانی نموده و سپس در ساعت 

 شمس یا مشتری این طلسم را با مشک و زعفران و گلاب بر روی تخم مرغ نوشته و سپس 

 در آتش انداخته تا بسوزد . 

بخور برای این عمل ( مشک ، کندر ، مصطکی ، صندل سرخ ، عود خام ) است . برچسب ها:
منبع مطلب